Advertisement

NuRD mediates activating and repressive functions of GATA‐1 and FOG‐1 during blood development

Annarita Miccio, Yuhuan Wang, Wei Hong, Gregory D Gregory, Hongxin Wang, Xiang Yu, John K Choi, Suresh Shelat, Wei Tong, Mortimer Poncz, Gerd A Blobel